02-010-6626, 061-945-9192 gbizoffice@gmail.com

GREEN BIZ
(THAILAND)

บริษัท กรีนบิซ (ไทยแลนด์) จำกัด

428/62 ถนนพระยาสุเรนทร์
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา
กรุงเทพมหานคร 10510
Tel : 02-010-6626, 061-945-9192
Fax : 02-010-6626 Ext.10

www.gbizthailand.com

02-010-6626, 061-945-9192 gbizoffice@gmail.com

งานซ่อมรอยแตกร้าวทุกรูปแบบ

     รับซ่อมผนังอาคารรั่วซึม รับซ่อมรอยแตกร้าวภายนอกอาคาร ผนังแตกร้าวรั่วซึม ผนังปูนแตกร้าว รับซ่อมหลังคารั่วซึม  และงานรั่วซึมทุกรุปแบบ โดยเฉพาะตึกที่มีการก่อสร้างมานาน มักจะเกิดปัญหาผนังอาคารรั่วซึม ซึ่งเกิดจากวัสดุกันซึมที่ใช้หมดอายุการใช้งาน ทำให้เกิดการรั่วซึมของน้ำไหลเข้าไปภายในอาคาร

           อาคาร สถานที่ก่อสร้างด้วยวัสดุถาวรประเภทก่ออิฐฉาบปูน มักจะพบปัญหาในเรื่องการเกิดรอยแตกร้าวที่ผนัง ซึ่งมีทั้งรอยร้าวขนาดเล็ก แบบที่เรียกว่ารอยแตกลายงา ไปจนถึงรอยแตกร้าวขนาดใหญ่ ใช้ซิลิโคนยาแนว หรือยึดติดเพื่อป้องกันน้ำและความชื้น ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน ทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศและความร้อน เหมาะสำหรับงานอุดยาแนวรอยต่อของวัสดุต่างๆ

รับซ่อมผนังร้าว โดยเน้นวิเคราะห์ไปที่สาเหตุของการแตกร้าวก่อน ซ่อมด้วยวัสดุและวิะีการที่แตกต่างกันในแต่ละกรณีของการแตกร้าว

Email
Phone
Line
Messenger
Messenger
Line
Phone
Email