02-010-6626, 061-945-9192 gbizoffice@gmail.com

GREEN BIZ
(THAILAND)

บริษัท กรีนบิซ (ไทยแลนด์) จำกัด

428/62 ถนนพระยาสุเรนทร์
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา
กรุงเทพมหานคร 10510
Tel : 02-010-6626, 061-945-9192
Fax : 02-010-6626 Ext.10

www.gbizthailand.com

02-010-6626, 061-945-9192 gbizoffice@gmail.com

ระบบเคลือบพื้นกันซึม (Polyurethane Waterproof)

Service

Polyurethane Waterproof (ระบบเคลือบพื้นกันซึม)

         เคลือบป้องกันรั่ว กันซึม Polyurethane Waterproof คือการเคลือบพื้นกันซึมด้วยการปาดด้วยเจียง เป็นพื้นเพื่อป้องกันการซึมของน้ำ สามารถทำความหนาได้มากกว่า 2 mm. พื้นกันซึมมีความทนทานต่อแสง UV และมีความยืดหยุ่นสูงเหมาะสำรับดาดฟ้าและหลังคา

       

เคลือบป้องกันรั่ว กันซึม Polyurethane Waterproof

   คือการเคลือบพื้นกันซึมด้วยการปาดด้วยเจียง เป็นพื้นเพื่อป้องกันการซึมของน้ำ สามารถทำความหนาได้มากกว่า 2 mm. พื้นกันซึมมีความทนทานต่อแสง UV และมีความยืดหยุ่นสูงเหมาะสำหรับดาดฟ้าและหลังคาพื้นผิวปูนฉาบงานซ่อมแซมปรับปรุง

คุณสมบัติของสีกันซึม Polyurethane Waterproof

1. ป้องกันหรือยับยั้งการรั่วซึม 

2. มีความยืดหยุ่นในตัว ค่าความยืดหยุน 400%

3. ทนอุณหภูมิได้สูง

4. ทนทานต่อการจราจร คนเดิน หรือรถเข็น

5. สะอาด สวยงาม และใช้เป็นลานเอนกประสงค์ได้

6. ทนทานต่อการสั่นไหวของอาคาร

7. เพิ่มอายุการใช้งานของพื้นที่ให้ยาวนานยิ่งขึ้น

8. มีให้เลือกสีเทา และสีเขียว

Post a comment

Email
Phone
Line
Messenger
Messenger
Line
Phone
Email