บริษัท กรีนบิซ (ไทยแลนด์) จำกัด

ก่อตั้งเพื่อประกอบธุรกิจที่มุ่งเน้นทางด้านการคัดสรรสุดยอด
ผลิตภัณฑ์ระดับโลก
ที่ทันสมัยมีคุณภาพสูง สำหรับงานบำรุง
รักษาและเสริมประสิทธิภาพเครื่องจักรกลด้านอุตสาหกรรมการ
ผลิตทุกประเภทและรถยนต์  ซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
ช่วยประหยัดพลังงานและจะมุ่งหน้า สรรหาผลิตภัณฑ์คุณภาพ
สูงทั่วโลก ที่ผ่านการคัดสรรแล้วอย่างต่อเนื่องต่อไปเพื่อมอบ
บริการคุณภาพสำหรับลูกค้า ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ

About-us-Greenbiz

Quality Service

True Professionals

Privacy Guaranteed

Unique Ideas

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำทางด้านการจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงรักษาและเสริมประสิทธิภาพเครื่องจักรกลและรถยนต์ ที่มีคุณภาพระดับโลกที่ทันสมัยมีความหลากหลายในการนำไปใช้งาน เพื่อให้ความคุ้มค่าสำหรับลูกค้า

พันธกิจ

มีความมุ่งมั่นที่จะมอบบริการแบบครบวงจร ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงราคาที่เหมาะสม จัดส่งสินค้าตรงต่อเวลา มุ่งหวังให้การใช้เทคโนโลยีจากผลิตภัณฑ์เกิดประโยชน์ และตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและคุ้มค่าเงินลงทุน