02-010-6626, 061-945-9192 gbizoffice@gmail.com

GREEN BIZ
(THAILAND)

บริษัท กรีนบิซ (ไทยแลนด์) จำกัด

428/62 ถนนพระยาสุเรนทร์
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา
กรุงเทพมหานคร 10510
Tel : 02-010-6626, 061-945-9192
Fax : 02-010-6626 Ext.10

www.gbizthailand.com

02-010-6626, 061-945-9192 gbizoffice@gmail.com

งานตีเส้นถนน ตีเส้นจราจร ด้วยสีเทอร์โมพลาสติก

Service

งานตีเส้นถนน ตีเส้นจราจร ด้วยสีเทอร์โมพลาสติก

 

สีเทอร์โมพลาสติก

         เป็นพลาสติกที่มีจุดหลอมเหลว และมีจุดอ่อนตัว (ต่างจากเทอร์โมเซ็ทพลาสติก) มีโครงสร้างแบบสายยาวหรือแบบสาขาสามารถนำกลับมาใช้ได้อีกเทอร์โมพลาสติกจะเกิดการอ่อนตัวและหลอมเหลวเมื่อได้รับความร้อน และจะเกิดแข็งตัวเมื่อทำให้เย็นลง พลาสติกที่แข็งตัว แล้วสามารถนำมาหลอมซ้ำได้ด้วยความร้อนเทอร์โมพลาสติก ดังนั้นเทอร์โมพลาสติกจึงเป็นวัสดุที่มีสมบัติเหมาะสม สำหรับการขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เทอร์โมพลาสติกจะอ่อนตัว และหลอมเหลวเมื่อได้รับความร้อนและจะแข็งตัวเมื่อทำให้เย็นลง พลาสติกที่แข็งตัวแล้วสามารถนำมาหลอมซ้ำได้ด้วยความร้อนเทอร์โมพลาสติก

       บริการรับตีเส้นจราจร ตีเส้นถนน สีเทอร์โมพลาสติก ตามหน่วยงานเอกชน โรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานราชการ ตีเส้นจราจรลานจอดรถตามห้างสรรพสินค้า ตีเส้นจราจรลานจอดรถโรงแรม ตีเส้นจราจรอาคารจอดรถคอนโด ตีเส้นจราจรหมู่บ้านจัดสรร ตีเส้นจราจรลานจอดรถมหาลัย ตีเส้นจราจรลานจอดรถโรงพยาบาล หรือสถานที่อื่นๆ

งานบริการของเรา :

 

  • งานตีเส้นจราจร ตีเส้นถนน ด้วยสีเทอร์โมพลาสติก
  • งานตีเส้นจราจร ตีเส้นถนน เส้นแบ่งช่องจอดรถ, เส้นจอดรถซ้อนคัน, เส้นแบ่งทางเดินรถบนถนน
  • งานตีเส้นจราจร ตีเส้นถนน ลูกศรบอกทิศทาง แบบ 1 หัว และแบบ 2 หัว
  • งานตีเส้นจราจร ตีเส้นถนน ทางม้าลาย
  • งานตีเส้นจราจร ตีเส้นถนน สัญลักษณ์คนพิการ
  • งานตีเส้นจราจร ตีเส้นถนน จุดห้ามจอด เส้นตะแกรงเหลือง
  • งานตีเส้นจราจร ตีเส้นถนน เส้นสะดุด เส้นชะลอความเร็ว
  • งานตีเส้นจราจร ตีเส้นถนน ทาสีขอบทาง ขอบฟุตบาท สีขาว-แดง, สีขาว-เหลือง
  • งานตีเส้นจราจร ตีเส้นถนน ทางจักรยานยนต์ 

Post a comment

Email
Phone
Line
Messenger
Messenger
Line
Phone
Email