ติดต่อเรา : 02-010-6626, 061-945-9192, 064-951-4651 [email protected]

GREEN BIZ (THAILAND) CO., LTD.

บริษัท กรีนบิซ (ไทยแลนด์) จำกัด

428/62 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา
กรุงเทพมหานคร 10510
Tel : 02-010-6626, 061-945-9192,
064-951-4651
Fax : 02-010-6626 Ext.10

www.gbizthailand.com, www.gbizcoating.com

ติดต่อเรา : 02-010-6626, 061-945-9192, 064-951-4651 [email protected]

งานเคลือบพื้นด้วย (Polyurethane Self – levelling PU – MF Floors)

พื้น Polyu­rethane Self – levelling (PU – MF Floors)

คือ การเคลือบพื้นด้วย PU Self – levelling ด้วยการปาดด้วยช่าง สามารถทำความหนาได้ 3.0 – 4.0 mm. ระบบออกแบบไว้สำหรับการรับ Forklift Loading 3 – 4 ตัน

คุณสมบัติพิเศษพื้น PU-MF

1. ความหนา 3.0 – 4.0 mm.

2. ผิวเรียบ ไม่มีรอยต่อ

3. สามารถรับ Dynamic Loading (Forklift Load) ได้ 3 – 4 ตัน

4. มีความทนทานต่อการใช้งานสูง

5. มีความทนทานต่อความชื้นและน้ำ

6. มีความทนทานต่อสารเคมีสูง

7. สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย และเชื้อรา

8. ทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ -40 ถึง 130 อาสาเวลเซียส

9. พื้นเป็นไปตามมาตรฐาน GMP, HACCP,FDA

พื้นที่เหมาะสมในการใช้งานพื้น PU-MF

1. พื้นโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม เวชภัณฑ์และเครื่องสำอาง

2. พื้นที่ปลอดเชื้อ

3. พื้นห้องเย็น

4. พื้นโรงงานอุตสาหกรรมเคมี

5. พื้นโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

6. พื้นโรงงานอุตสาหกรรมกระดาษ

7. พื้นโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ

8. พื้นโกดังหรือคลังสินค้า

9. พื้นห้องทดลอง

Email
Phone
Line
Messenger
Messenger
Line
Phone
Email